آخرین اخبار

٢٥١١٣ ۱۲:۰۰ - ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ٥٠ ف

ونگر: به میلان نخواهم رفت

ونگر قرار نیست راهی میلان شود.

ونگر: به میلان نخواهم رفت

به گزارش "با اسپرت"  روز گذشته فرانس فوتبال مدعی شده بود آرسن ونگر سرمربی سابق آرسنال جانشین گتوسو در میلان خواهد شد. اما این سرمربی فرانسوی در مصاحبه اخیرش با بین اسپورت به کلی این موضوع را تکذیب کرده است. ونگر در این باره چنین گفته است:

تنها چیزی که می توانم بگویم این است که خبر دروغ است. اگر با باشگاهی قرارداد بسته بودم به شما می گفتم. اما این خبر اشتباه است. من نمی توانم شایعات را مدیریت کنم. تنها می توانم چیزهایی را مدیریت کنم که خودم در زندگی ام انجام می دهم.

ونگر که در پایان فصل قبل بعد از ۲۲ سال آرسنال را ترک کرد، چندی قبل در مصاحبه اش عنوان کرده بود که قصد دارد برای تجربه یک چالش جدید در ژانویه ۲۰۱۹ به سطح اول فوتبال بازگرد:

به نقل از نود بارها گفته ام که شاید بهترین راه این باشد که دیگر به انگلیس بازنگردم و در تیمی انگلیسی کارم را پی نگیرم، چون سالها در یک تیم حضور داشتم و رفتن به تیم دیگری، غریب است. اما در عین حال نمی توانم از آینده ام چیزی بگویم، چون چیزی درباره اش نمی دانم. نمی دانم کجا خواهم بود، جایی خواهم بود ولی نمی دانم کجا!

ونگر: به میلان نخواهم رفت