آخرین اخبار

٢٨٧۶١ ۱۹:۰۰ - ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ٨١ ف

استعفای ترابیان از ریاست کمیته فنی فوتسال

پس از کفاشیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال فوتبال ساحلی هم از سمت خود استعفا داد.

استعفای ترابیان از ریاست کمیته فنی فوتسال

به گزارش "با اسپرت" عباس ترابیان، رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال فوتبال ساحلی از سمت خود استعفا داد. وی استعفای خود را به دلیل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، رسما به رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد.

به نقل از میزان پیش از ترابیان، علی کفاشیان، سرپرست کمیته فوتسال هم به دلیل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا کرده بود.

استعفای ترابیان از ریاست کمیته فنی فوتسال