آخرین اخبار

چلسی به دنبال جذب کاوانی

اگر ال‌ماتادور در ژانویه چلسی برود، آبی‌ها می‌توانند مشکل گلزنی خود را برطرف کنند.

چلسی به دنبال جذب کاوانی

به گزارش "با اسپرت" باشگاه چلسی انگلیس در حال آماده کردن پیشنهاد 50 میلیون پوندی به پاری‌سن‌ژرمن فرانسه برای جذب ادینسون کاوانی است.

به نقل از برنا اگر ال ماتادور در ژانویه چلسی برود، آبی ها می توانند مشکل گلزنی خود را برطرف کنند.

چلسی به دنبال جذب کاوانی