آخرین اخبار

٢۴٥٨۶ ۲۱:۵۵ - ۰۹ آبان ۱۳۹۷ ٥٩ ف

چرا اوبامیانگ به آرسنال رفت؟

مربی سابق دورتموند علت فروش ملیپوش گابونی به آرسنال را فاش کرد.

چرا اوبامیانگ به آرسنال رفت؟

به گزارش "با اسپرت" پیتر اشتوگر، مربی سابق بورسیا دورتموند که در زمان حضور پییر امریک اوبامیانگ هدایت این تیم را به عهده داشت، اخیرا در اظهار ظری از علت فروش این بازیکن پرده برداشته است.

وی درباره علت انتقال این بازیکن گفته، رفتار نامناسب اوبامیانگ، بی نظمی و بیتفاوتی نسبت به تمرینات تیم باشگاه را مجبور به فروش این بازیکن کرده است.

اشتوگر در مصاحبه ای گفته ملیپوش گابونی در هفته های آخر حضور خود در جمع زنبورها تمرینات را جدی نمیگرفته و از دستورات سرپیچی میکرده است.

چرا اوبامیانگ به آرسنال رفت؟