آخرین اخبار

٢٥٢٢٠ ۱۹:۰۰ - ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۴٩ ف

AFC ورزشگاه اختصاصی سرخ ها را تایید کرد

ورزشگاه شهید کاظمی در بخش زمین و تاسیسات، آماده پذیرایی از تمرین تیم ژاپنی شده و رئیس کمیته مسابقات AFC هم این ورزشگاه را تایید کرده است.

AFC ورزشگاه اختصاصی سرخ ها را تایید کرد

به گزارش "با اسپرت" بنابر اعلام حسین علیپور مشاور باشگاه، ورزشگاه شهید کاظمی که محل تمرین امروز (پنجشنبه) تیم کاشیما آنتلرز خواهد بود کاملا برای این امر مهیا شده است.

چمن‌ها به میزانی که ژاپنی‌ها خواسته بودند کوتاه شده است و تاسیسات و امکانات مورد نیاز که از قبل فراهم بود، مورد بررسی قرار گرفت.

به نقل از میزان بنابر همین اعلام، پاول لوزانوف رئیس کمیته مسابقات AFC روز چهارشنبه از این ورزشگاه بازدید و آن را از جهت ضوابط کنفدراسیون در بخش‌های امنیت، بازاریابی و سایر موارد بررسی و تایید کرد.

AFC ورزشگاه اختصاصی سرخ ها را تایید کرد